Woning ontruimen tekst

Woning ontruimen

Er zijn veel omstandigheden te noemen waarbij het belangrijk is dat een woning snel leeg moet worden opgeleverd. Kringloop Leerdam kan u daarbij snel en effectief helpen door samen met u zorg te dragen voor een snelle oplevering van het te ontruimen object.

Heb je een woning die snel moet worden ontruimt, bezoek onze winkel of neem contact met ons op via 0345-611 107 of via het contactformulier.

Wat kunnen wij u aanbieden

Mogelijkheid 1:

Wij ontruimen de woning tegen betaling. In deze situatie nemen wij alle bruikbare en niet bruikbare artikelen en goederen mee. Wij leveren de woning bezemschoon aan u op. Dit betekent dat wij alles uit het object verwijderen dus ook bijvoorbeeld gordijnrails en vloerbedekking. Ook worden eventuele boorgaten in de muur opgevuld.

Bij mogelijkheid 1 maken wij altijd een offerte op. Na ondertekening van de offerte wordt met u een afspraak gemaakt om het object te ontruimen. De kosten van ontruiming van een object dienen contant te worden voldaan aan de Kringloop Leerdam. U ontvangt altijd een factuur, inclusief BTW, waarin precies omschreven staat wat wij hebben gedaan om het object te ontruimen.

Mogelijkheid 2:

Wij ontruimen de woning kosteloos en nemen alle artikelen en goederen mee. Dit is alleen mogelijk als de voor de Kringloopwinkel bruikbare artikelen en goederen een dusdanige waarde vertegenwoordigen dat de kosten van het opruimen van de niet bruikbare artikelen kostendekkend is. Het percentage wat gehanteerd wordt is 80% herbruikbare artikelen en goederen en 20% niet herbruikbare artikelen en goederen. U zorgt zelf voor het bezemschoon opleveren van het object.

Mogelijkheid 3:

Wij ontruimen de woning kosteloos en nemen alleen de voor de Kringloop interessante artikelen en goederen mee. U zorgt zelf voor opruiming van de niet meer bruikbare artikelen en goederen en het vervolgens bezemschoon opleveren van het object.

Algemene informatie
Mochten wij artikelen of goederen bij de ontruiming tegenkomen waarbij wij inschatten dat sprake is van vertrouwelijke of persoonlijke aard dan nemen wij contact met u op om af te spreken hoe verder te handelen.

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2018 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl