Doelstellingen tekst

Doelstellingen Stichting Kringloop Leerdam

  • Het hergebruik van (afval)producten stimuleren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de hoeveelheid afval.
  • Stimuleren van hergebruik door middel van educatie- en voorlichtingsprojecten op scholen en verenigingen e.d.
  • Mensen met een grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing bieden.

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in statuten en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2017 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl