Goede doelen tekst

Goede doelen

Stichting Kringloop Leerdam bestemt ieder jaar een bedrag in haar begroting voor ondersteuning van goede doelen in de gemeente Leerdam. Het gaat hierbij om projecten en initiatieven gericht op hergebruik en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Wij nodigen ieder jaar Leerdamse scholen en maatschappelijke organisaties van harte uit om voorstellen in te dienen bij de Kringloop Leerdam voor projecten gericht op de doelstellingen van de Kringloop Leerdam. Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten die een aantoonbare betrokkenheid laten zien van mensen uit de Leerdamse samenleving. Per toekenning stelt de Kringloop Leerdam een bedrag beschikbaar van € 100,00 tot maximaal € 500,00.

 

 

 

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2018 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl