Tekst

Kringloop Leerdam ondersteunt Leerdamse goede doelen.

Stichting Kringloop Leerdam bestemt ieder jaar een bedrag in haar begroting voor ondersteuning van goede doelen in de gemeente Leerdam. Het gaat hierbij om projecten en initiatieven gericht op hergebruik en sociaal-maatschappelijke initiatieven in de Gemeente Leerdam.

In 2017 nodigen wij Leerdamse scholen en maatschappelijke organisaties van harte uit om voorstellen in te dienen bij de Kringloop Leerdam voor projecten gericht op de doelstellingen van de Kringloop Leerdam. Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten die een aantoonbare betrokkenheid laten zien van mensen uit de Leerdamse samenleving. Per toekenning stelt de Kringloop Leerdam een bedrag beschikbaar van €.100,00 tot maximaal €.500,00.

De doelstellingen van de Kringloop Leerdam:

  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Leerdam de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing bieden.
  • Het hergebruik van (afval)producten in Leerdam stimuleren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de hoeveelheid afval en daarmee de milieuschade voor de Leerdamse gemeenschap verkleinen.
  • Milieu educatie en informatievoorziening op scholen en verenigingen in Leerdam.

U kunt tot en met uiterlijk 31 oktober 2017 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via mail: cvanepenhuijsen@kringloopleerdam.nl

Op woensdag 29 november maken wij door middel van een mail bekend of het ingediende voorstel in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door de Kringloop Leerdam.

Voor het jaar 2017 kunt u geen aanvragen meer indienen!

 

 

 

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2017 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl