Tekst

Jaarverslag 2016

Kringloop Leerdam, meer dan alleen een kringloopwinkel!

Kringloop Leerdam doelstellingen in het kort:

  • Hergebruik (van afvalproducten) stimuleren
  • Goede producten en schappelijke prijzen
  • Mogelijkheden voor participatie en re-integratie
  • Ontplooiingsmogelijkheden voor vrijwilligers
  • Milieueducatie

Kringloop Leerdam een stichting met beperkte winstdoelstelling:

  • Streven naar beperkte winst voor borging van ons voortbestaan.
  • Ruimte voor financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke
  • Activiteiten in de gemeente Leerdam.
  • Vrijwilligers en bestuur ontvangen geen inkomen.
  • De bedrijfsleiding bestaat uit drie beroepskrachten.

2016 in het kort
Een jaar waarin we het 10-jarig bestaan mochten vieren met verschillende mooie activiteiten voor klanten, vrijwilligers en externe relaties. Helaas was er ook een triest moment, we denken in het bijzonder aan het overlijden van Nel van Ooijen, vrijwilligster van het eerste uur.

Hergebruik stimuleren
Leerdam (en omstreken) weet onze Kringloop steeds beter te vinden: in 2016 steeg het aantal binnenkomende goederen met 1,5% ten opzichte van 2015.

Het hergebruik/recyclingpercentage was in 2016 85%. Volgens berekeningen van TNO blijkt dat met onze activiteiten een CO2-besparing plaatsvindt, die te vergelijken is met het verwarmen van 49 huishoudens gedurende een heel jaar.

In 2016 hebben wij 146.000 voor hergebruik geschikte producten verkocht in de winkel.

Bijzondere activiteiten in het kader van hergebruik zoals de organisatie van twee textielworkshops en een taxatiedag georganiseerd onder leiding van de erkende taxateur Marcel Brouwer. In samenwerking met Team 2015 zijn vier succesvolle Repair Cafés voor huishoudelijke apparatuur georganiseerd.

Goede producten
Na de verbouwing in 2015 is de winkel nog meer het visitekaartje van Kringloop Leerdam. Onze klanten bevestigen dit door onder andere meer te kopen bij Kringloop Leerdam. Het gemiddelde bestedingsbedrag per betalende klant was in 2016 € 8,38. Uit vergelijkingscijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven blijkt dat het landelijk gemiddelde bestedingsbedrag € 7,58 per klant is.

Participatie en re-integratiemogelijkheden bieden
In 2016 hebben 9 vrijwilligers door het opdoen van werkervaring bij de Kringloop Leerdam een betaalde baan gevonden. Voor deze activiteiten ontvangt Kringloop Leerdam geen vergoeding. De kosten worden betaald uit onze opbrengsten.

Ontplooiingsmogelijkheden voor vrijwilligers
In 2016 waren gemiddeld ruim 50 vrijwilligers actief. Kringloop Leerdam is een leuke en nuttige plaats voor vrijwilligerswerk. Ook voor mensen met een arbeidshandicap of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn er volop mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing.

Stageplaatsen
Kringloop Leerdam biedt buiten mogelijkheden voor vrijwilligers, stageplaatsen en snuffelstages aan jongeren in het kader van hun opleiding. In 2016 werd hier 29 keer gebruik van gemaakt.

Kringloop Leerdam, meer dan alleen een kringloopwinkel!
Kringloop Leerdam ontvangt in tegenstelling tot veel andere kringloopbedrijven geen gemeentelijke of andere subsidies.

Kringloop Leerdam wordt gefinancierd door de verkoop van producten die door particulieren en bedrijven worden geleverd en door ons, al dan niet na reparatie, worden verkocht.

Wij zijn er trots op dat we vanuit onze opbrengsten ook in 2016 een aantal Leerdamse initiatieven konden ondersteunen. Kringloop Leerdam is hoofdsponsor van het Kerstdiner van de Voedselbank.

In nauwe samenwerking met de Voedselbank heeft Kringloop Leerdam de Kledingbank overgenomen. Ook aan de Zonnebloem werd een donatie verstrekt. Verder waren er diverse bijdragen in natura aan onder andere de Stichting Moestuinen Leerdam en aan de winnaar van het beste sociale idee van Leerdam: de Stichting Te Gek. Na aftrek van alle kosten resteerde in 2016 een bescheiden positief saldo passend in onze doelstelling ‘streven naar beperkte winst’.

De winst van 2016 zit in het bijzonder in de sociaal-maatschappelijke activiteiten die we samen met onze vrijwilligers konden verrichten.

Noem onze winst, de Winst van Waarden’.

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2018 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl