Stichting Kringloop Leerdam financieel tekst

Stichting Kringloop Leerdam financieel

Onze klanten en opdrachtgevers maken het mogelijk dat hard gewerkt kan worden aan een beter en duurzame leefomgeving in Leerdam en dat mensen met een achterstandspositie een kans krijgen zich te ontwikkelen.

Uit de opbrengsten van de Kringloopwinkel worden de kosten van huisvesting, transport, medewerkers, sociale lasten, energie, vrachtwagen e.d. betaald. Het geld dat overblijft, investeert de Stichting Kringloop Leerdam in continuïteit en nieuwe vormen van bedrijvigheid.

Voor meer informatie kunt u het meest recente jaarverslag op onze website raadplegen.

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2018 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl