Woning ontruimen tekst

Woning ontruimen

Er zijn veel omstandigheden te noemen waarbij het belangrijk is dat een woning snel leeg moet worden opgeleverd. De Kringloop Leerdam kan u daarbij snel en effectief helpen door samen met u zorg te dragen voor een snelle oplevering van het te ontruimen object.
Wat kunnen wij u aanbieden:

Mogelijkheid 1:

Wij ontruimen de woning tegen betaling. In deze situatie nemen wij alle bruikbare en niet bruikbare artikelen en goederen mee. Wij leveren de woning bezemschoon aan u op. Dit betekent dat wij alles uit het object verwijderen dus ook bijvoorbeeld gordijnrails en vloerbedekking. Ook worden eventuele boorgaten in de muur opgevuld.

Bij mogelijkheid 1 maken wij altijd een offerte op. Na ondertekening van de offerte wordt met u een afspraak gemaakt om het object te ontruimen. Van de kosten van de ontruiming dient 70% vooraf  overgemaakt te zijn op de rekening van de Kringloop Leerdam. Na afloop zullen wij samen met u het object schouwen om het eindresultaat te bespreken. Indien u akkoord gaat met de ontruiming wordt de resterende 20% van de factuur bij u in rekening gebracht. U ontvangt altijd een factuur, inclusief BTW, waarin precies omschreven staat wat wij hebben gedaan om het object te ontruimen.

Mogelijkheid 2:

Wij ontruimen de woning kosteloos en nemen alle artikelen en goederen mee. Dit is alleen mogelijk als de voor de Kringloopwinkel bruikbare artikelen en goederen een dusdanige waarde vertegenwoordigen dat de kosten van het opruimen van de niet bruikbare artikelen kostendekkend is. Het percentage wat gehanteerd wordt is 80% herbruikbare artikelen en goederen en 20% niet herbruikbare artikelen en goederen. U zorgt zelf voor het bezemschoon opleveren van het object.

Mogelijkheid 3:

Wij ontruimen de woning kosteloos en nemen alleen de voor de Kringloop interessante artikelen en goederen mee. U zorgt zelf voor opruiming van de niet meer bruikbare artikelen en goederen en het vervolgens bezemschoon opleveren van het object.

Algemene informatie
Mochten wij artikelen of goederen bij de ontruiming tegenkomen waarbij wij inschatten dat sprake is van vertrouwelijke of persoonlijke aard dan nemen wij  contact met u op om af te spreken hoe verder te handelen.

Kringloop Leerdam logo
Kringloop Leerdam

Copyright © - 2017 Kringloop Leerdam | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl